Услови коришћења

Позајмица књига

Позајмљивање књига из фондова Библиотеке омогућено је искључиво члановима библиотеке, који као доказ чланства прилажу на увид своју чланску карту.

Књиге се издају на 15 дана, уз могућност продужења (телефоном или доласком у библиотеку) на још 15 дана. Након истека тог рока књиге морају бити враћене. Корисници могу позајмити до два наслова, с тим да нису у обавези да врате оба истовремено. Књиге фонда Научног одељењане могу се износити из библиотеке, већ се могу читати у читаоници тог одељења.

Корисницима је забрањено да књиге потписују, шврљају, лепе, подвлаче текст или оштећују на било који други начин. Такве књиге сматрају се трајно оштећеним и корисници су у обавези да оштећену књигу замене истом новом књигом или плате троструку вредност оштећене књиге.
Корисници који позајмљену књигу задрже преко дозвољеног рока плаћају.

Међубиблиотечка позајмица

Библиотека је у систему јавних библиотека и сервисом Међубиблиотечке позајмице својим корисницима можемо из Народне библиотеке Србије и других јавних библиотека позајмити књигу које нема у нашем фонду, а у другим библиотекама је у слободном статусу. Прихватљив рок за приспеће књиге је десет дана, уз могућност за индивидуални договор са корисником у складу са његовом потребом. Књиге се враћају и шаљу брзом поштом, а корисник плаћа трошкове транспорта. Корисник се истог дана телефоном или електронском поштом обавештава о приспећу тражене публикације. Корисник може добити највише две књиге, које користи искључиво у читаоници Библиотеке. Књига из Међубиблиотечке позајмице може се користити 15 дана уз могућност једног продужетка.

Читаоница

Читаоница нуди корисницима десетак места опремљених за употребу рачунара и друге електронске опреме. Академска атмосфера, индивидуални рад , могућност коришћења сопствених књига, коришћење и копирање нашег фонда, речници, енциклопедије и приручници предуслови су за учење и рад у читаоници.

КОНТАКТ

Библиотека „Јован Томић“ Нова Варош
Карађорђева 36
31320 Нова Варош

Телефон: 033/64-472
bibliotekanv@gmail.com
Фејсбук страница: Библиотека Нова Варош