Позајмно одељење

У позајмном одељењу је смештено око 30.000 књига из разних области. Претежно је домаћа и страна књижевност, али значајан је број књига из области историје, биографије, монографије, научне књиге, психологије, филозофије, друштвених наука, религије, културе...

У оквиру овог фонда налази се велики број енциклопедија које се користе искључиво у читаоницама библиотеке.

Читаоци могу прелистати дневну штампу, часописе и слично.

Читаоцима су доступни рачунари који имају интернет везу. Наши запослени ће увек изаћи у сусрет ако треба нешто ископирати, скенирати, пронаћи и сл.

Члановима библиотеке на располагању су и читаонице које углавном користе студенти и ученици.

Позајмно одељење Позајмно одељење Позајмно одељење Позајмно одељење Позајмно одељење Позајмно одељење Позајмно одељење Позајмно одељење Позајмно одељење Позајмно одељење Позајмно одељење