Завичајно одељење

Завичајно одељење Библиотеке "Јован Томић" садржи око 700 књижних јединица, годишњаке "Полимља" од оснивања 1953. до 1980. и годишњаке "Златарских новости", односно "Варошких новина" од 1980. до данас.

Обухвата публикације завичајних аутора, као и публикације о нововарошком крају, природи, становништву, култури, привреди, туризму, личностима...

Завичајно одељење садржи и велики број фотографија, исечака из периодике, материјал о активностима библиотеке.

У завичајном фонду налази се и материјал везан за живот и рад значајних завичајних прегалаца из области културе, спорта, уметности, привреде и науке, као и дипломске радове, магистарске тезе и докторске дисертације.

Грађа из фонда драгоцена је за бројне истраживаче и публицисте који се баве проучавањем прошлости, али и перспективама развоја нашег краја.

У оквиру Завичајног одељења је и Легат-књижна збирка Тихомира Тика Љујића коју је породица поклонила Библиотеци. Садржи 411 књижних јединица, плакете, захвалнице, као и део личне, изузетно значајне, документације и предмета.

Целокупан фонд унет је у Узајамни каталог и видљив је преко Виртуелне библиотеке Србије.

Фонд се користи у читаоницама библиотеке, а свим члановима на услузи је копирање и скенирање грађе.